Területi Innovációs Platform jelenlét

A környezeti- és agrárinnovációs WALISE automatizált monitorozó és korai előrejelző rendszerünk szakmai és akadémiai körökben való megismertetése fontos mérföldkő. Ennek fontos állomása és kiemelkedő kapcsolódási pontja a Területi Innovációs Platform rendszer.

A Területi Innovációs Platformok célja, hogy a régiókban tudásközpontként működő, az innovációs térben egyre meghatározóbb szerepet betöltő egyetemi központok kitárják kapuikat a helyi ökoszisztéma szereplői előtt, lehetőséget teremtve számukra az elérhető innovációs szolgáltatások és kutatási infrastruktúrák, erőforrások közvetlen megismerésére. Kiemelt cél továbbá, hogy a megújuló regionális innovációs terek önszerveződései nyomán létrejöjjenek olyan egységes kommunikációs felületek, platformok, amelyek képesek a helyi szintű KFI irányok szakmai szempontú együttes megtárgyalására, szakértői szintű előkészítésére, társadalmasítási folyamatok lefolytatására.

Bízunk benne, hogy a WALISE számos új gondolattal járulhat hozzá a fenti célok megvalósításához.

Az alábbi helyszínekkel és egyetemeikkel állunk kapcsolatban:

Budapest, Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Miskolc, Pécs és Sopron.

A Területi Innovációs Platform weboldala: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/teruleti-innovacios-platformok

2023-03-06